Ilustracja 1

Odzyskajmy razem poczucie bezpieczeństwa

Działamy w oparciu o sprawdzony model pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem Barnahus. W Polsce model ten realizowany jest w ramach sieci Centrów Pomocy Dzieciom koordynowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Ilustracja 2


Barnahus

Model Barnahus oznacza, że dzieci pokrzywdzone przestępstwem oraz ich opiekunowie otrzymują pod jednym dachem kompleksową i interdyscyplinarną pomoc.

Sprawę dziecka, które trafi pod opiekę Centrum, prowadzi od początku do końca grupa tych samych profesjonalistów. Na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego wspólnie podejmują decyzję, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje dziecko i jego opiekunowie. Strategię pomocy realizują − na ile jest to możliwe – pracownicy placówki: psycholodzy, lekarze, pracownik socjalny. Przeczytaj więcej o Modelu Barnahus

Ilustracja 2
Ilustracja 3 Ilustracja 3

Komu pomagamy

Oferujemy pomoc dzieciom, które nie ukończyły 18 roku życia i doświadczyły przemocy, w tym wykorzystywania seksualnego. Nasza pomoc skierowana jest również do dzieci uczestniczących w procedurach karnych w charakterze pokrzywdzonego lub świadka oraz mieszkających na terenie Olsztyna i okolic.

Ponadto, naszą ofertę kierujemy do niekrzywdzących rodziców, opiekunów oraz rodzeństwa dzieci ofiar przemoc i wykorzystywania seksualnego.

Jak możemy Ci pomóc?

Ilustracja 4

Dzieci i młodzież - ofiary lub świadkowie przestępstw

 • Konsultacje i wsparcie psychologiczne
 • Pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży;
 • Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
 • Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży;
 • Przygotowanie dzieci i młodzieży do przesłuchania w przyjaznym pokoju przesłuchań

Rodzice lub opiekunowie niekrzywdzący

 • Konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów prawnych;
 • Indywidualna psychoedukacja rodzciców lub opiekunów
 • Grupy psychoedukacyjne dla rodziców
 • Konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci będących pod opieką Centrum;

Profesjonaliści

 • Konsultacje dla profesjonalistów pracujących w obszarze ochrony dzieci;
 • Szkolenia z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem (Standardy Ochrony Dzieci, Polityka Ochrony Dzieci, identyfikacja symptomów krzywdzenia, interwencja w sytuacji krzywdzenia dzieci, prawnych aspektów interwencji)
 • Szkolenia z zakresu rozwoju psychoseksualnego dzieci, interwencji kryzysowej, wspierania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, inne w zależności od potrzeb.